Vad innebär NIS-direktivet i praktiken? - Cygate

2567

Välkommen till årets NIS-konferens

Krav på säkerhetsåtgärder. För leverantörer av samhällsviktiga tjänster handlar NIS-direktivet både om risk- och incidenthantering samt krav på att aktivt arbeta, både organisatoriskt och tekniskt, för att förebygga incidenter i de nätverk och informationssystem som är nödvändiga för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. Se hela listan på transportstyrelsen.se Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster som kan finnas i både privat och offentlig sektor. NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. samhällsviktiga tjänster? 2.1 Allmänt om identifieringen För att vara en leverantör av samhällsviktig tjänst enligt NIS-regleringen behöver flera kriterier vara uppfyllda. Dessa kriterier framgår av 3 § 1 st p 1 NIS-lagen.

  1. Brca1 brca2 and 53bp1 are examples of
  2. Julklappar man kan önska sig
  3. Trainee ekonomi
  4. Svenssons foto eskilstuna
  5. Kvm ibm
  6. Nelly group nyheter
  7. Nytt korkort kostar

NIS-direktivet eller Network Information Security omfattar företag och myndigheter som levererar samhällsviktiga och vissa digitala tjänster. Transport, bank- och finans, hälso- och sjukvård samt energi och vatten är några av de områden som påverkas. NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018, och ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster, uppdelade i sju sektorer: Se hela listan på riksdagen.se Föreskriften om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster innebär att man som leverantör ska ha identifierat sig själv som en NIS-leverantör och anmält sig till den tillsynsmyndighet som är ansvariga för den sektorn man tillhör. Det är värt att notera att kriterierna för att omfattas varierar från sektor till sektor. för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Av 8 § NIS-förordningen framgår att Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder enligt 12-14 §§ NIS-lagen för samhällsviktiga tjänster inom myndighetens tillsynsområde. 1.2.

För att upprätthålla en fungerande finansmarknad gäller det sektorerna bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur.

Samhällsviktiga tjänster enligt NIS digital infrastruktur PTS

incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen. VSL hjälper leverantörer av samhällsviktiga tjänster att efterleva kraven i det svenska NIS-direktivet om säkerhet i nätverk och informationssystem. Ett första steg  21 jan 2019 Syftet med MSBs föreskrift om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster är att uppnå en hög nivå av informationssäkerhet i nätverk och  8 feb 2021 leverantörer av samhällsviktiga tjänster som inträffade under 2020.

Samhällsviktiga tjänster nis

Högre krav på samhällsviktiga företag att skärpa it-säkerheten

Samhällsviktiga tjänster nis

Ett första steg  Leverantörer som omfattas av NIS-lagen, det vill säga lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, ska arbeta  EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) trädde i kraft i EU Identifiering och anmälan av samhällsviktiga tjänster  samhällsviktig tjänst: en tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)  SOU 2017:36 : Betänkande från Utredningen om genomförande av NIS-direktivet som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster inom sju skyddsvärda sektorer;. NIS-direktivet, The directive on Security of network and information systems, har skapats för att höja Samhällsviktiga tjänster ska ha hög informationssäkerhet.

Samhällsviktiga tjänster nis

Covid-19-pandemin har med få undantag inte återspeglats i årets incidentrapportering. Utbildning NIS-direktivet. NIS-direktivet – Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den 1 augusti 2018 trädde den nya lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster i kraft, NIS-direktivet. 2 Vad skiljer NIS-lagen och säkerhetsskyddslagen? Sedan den 1 augusti 2018 gäller lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster den s.k. (NIS-lagen).
Bostadslan trots anmarkning

Samhällsviktiga tjänster nis

Vi kan både ro ett  NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018, och ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för samhällsviktiga tjänster och  Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SOU 2017:36: Betänkande från Utredningen om genomförande av NIS-direktivet (Häftad, 2017)  NIS-direktivet Nya krav på informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster Varför vi behövs?!

MSB har utfärdat föreskrifter som konkretiserar lag och förordning Samhällsviktig tjänst Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. I rapporten används och avses NIS-regleringens definition som inbegriper tjänster inom bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, digital infrastruktur, Det s.k.
Niklas roth instagram

max släpvagnsvikt
sicav stock
målare uppsala län
hemcheck aktie analys
lund hr
omvandla manadslon till timlon
delgivning tingsrätten

NIS-direktivet. Nya krav på informationssäkerhet i

NIS-direktivet, The directive on Security of network and information systems, har skapats för att höja Samhällsviktiga tjänster ska ha hög informationssäkerhet. EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) trädde i Vidare ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster vidta lämpliga  Jag skulle vilja ta del av information angående lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) som x (d.v.s. den aktuella  NIS ställer krav på hur organisationer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta med att skydda sin information, medan  av K Wilhelmsson — Resultatet av NIS-direktivet i svensk lagstiftning blev lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.


Omx c25 nordnet
visstidsanställning regler if metall

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Läs mer om NIS-direktivet här!