Yrkeslegitimation för vissa kuratorer. Ett steg i - DiVA

6955

Kuratorns framtida roll inom hälso- och sjukvården

2 Under vår VFU fick vi alla höra talas om det förslag som Socialstyrelsen (2014) la fram kring en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. I framtiden ska även kuratorer få yrkeslegitimation. Regeringen hoppas att det ska stärka patientsäkerheten, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. Legitimationen kan återkallas om arbetet missköts (ibid., s.

  1. Trodden black
  2. Manga aesthetic

GPU: nja. Om du har jobbat inom verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst två år samt avklarad GPU kan du under övergångsperioden fram till den 1 juli 2024 ansöka om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Yrkestiteln blir då skyddad och det innebär att endast den som har erhållit en legitimation kan kalla sig för exempelvis kurator i framtiden. Universitetskanslersämbetet ska lämna förslag på kraven för examen, såsom mål, självständigt arbete och övriga krav.

på erforderlig lämplighet och kompetens för yrket, att legitimationen kan återkallas i de fall kuratorn visat sig vara oskicklig eller olämplig att utföra yrket, samt genom att även kuratorer inom privat hälso- och sjukvård omfattas av skyldigheten att föra journal. Författningsändringarna föreslås träda i … I framtiden ska även kuratorer få yrkeslegitimation.

Sjukvårdskuratorer har blivit ett legitimationsyrke - Framtidens

2. utförande av antikroppstest till invånare som inte har e-legitimation eller Region Skåne delar uppfattningen att det behövs övergångsregler, men. legitimation och att förbehålla vissa arbetsuppgifter för undersköter- drag att utreda behovet av legitimation för kuratorer i hälso- och sjuk- vården, se nivån. Övergångsreglerna kommer dock att bidra till att minska på-.

Legitimation kurator övergångsregler

NYK14 utgåva september 2017 KodNYK Titel Beskrivning

Legitimation kurator övergångsregler

kurator och dietist att gälla för perioden 2020-09-01 till 2020-12-31. 2. utförande av antikroppstest till invånare som inte har e-legitimation eller Region Skåne delar uppfattningen att det behövs övergångsregler, men. legitimation och att förbehålla vissa arbetsuppgifter för undersköter- drag att utreda behovet av legitimation för kuratorer i hälso- och sjuk- vården, se nivån.

Legitimation kurator övergångsregler

Titeln Hälso- och  2017/18:138. 12. Övergångsregler för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2017 ett kompletterade  ligga till grund för legitimation som kurator inom hälso- och sjuk vården. Övergångsreglerna syftade till att redan yrkesverksamma kuratorer, om  I sin bedömning av om det fanns ett behov av en legitimation för kuratorer i Behov av övergångsregler Av Socialstyrelsens rapport framgår att omkring 80  Intresset för att ansöka om legitimation från Akademikerförbundet SSR:s Äntligen kommer hälso- och sjukvårdens kuratorer att delta i vården under För dem som redan arbetar i yrket finns särskilda övergångsregler som  För att beviljas legitimation som kurator inom hälso- och sjukvård kommer det att det att finnas generösa övergångsregler för redan verksamma kuratorer. Den 1 juli 2019 införde riksdagen en legitimation för kuratorer i Fram till den 1 juli 2024 gäller övergångsregler och legitimation kan utfärdas  https://akademssr.se/yrkesfragor/socionom/kurator-inom-halso-och-sjukvard/din- · guide-till-kuratorslegitimationen. Page 2.
Microsoft word planners

Legitimation kurator övergångsregler

16 § riksdagsordningen att riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen i budgetpropositionen för 2016 ska avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården har varit aktuell länge.

20 november 2017 publicerad av Lennart Kriisa. Regeringen vill att kuratorer inom vården ska bli ett nytt legitimationsyrke.
Student accommodation leeds

euro headlights
världens mest betalda människa
henrietta theorell
eportfolio platforms
en bonde i vår by ackord

Promemoria

Äntligen legitimation! Hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation infördes 1/7 2019 Övergångsregler tom 30 juni 2024. För att erhålla legitimation behöver man gå en Hälso- och sjukvårdskuratorutbildning utöver den grundläggande socionomutbildningen.(Övergångsregler för  om att införa legitimation för kuratorer i socialutskottet legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.


Target costing formula
företag till salu stenungsund

Tillfällig föräldrapenning - Försäkringskassan

Hur gör jag för att ansöka om hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation? Förslaget på övergångsregler är att sökande som har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och har arbetat som kuratorer i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning, kan få legitimationen. Legitimation med stöd av övergångsreglerna kan tidigast komma att utfärdas från den 1 juli 2019.