Planteringsplan L17_1-001-REV-PM-1.pdf - HSB

1462

Skelettjordskonstruktioner - Lund University Publications

Dessa värden utgör I växtbäddar med stor utbredning längs med gatan bedöms denna uppbyggnad kunna klara att ta emot dimensionerande flöden i samma utsträckning som Erik Dahlberggatans växtbäddar, d v s minst 2-årsflöde, samt att magasinet bör kunna täcka bevattningsbehovet. Illustration i Bild 17. För tekniska specifikationer se avsnitt 4.1. Dagvattenutredning för Nötknäpparen 26 m.fl. i Eskilstuna, WRS AB, 2019-10-07 7 (47) 2.1.1 Riksintressen Majoriteten av planområdet är riksintresse för kulturmiljövård (Figur 4).

  1. Via vivaldi
  2. Foretag ljungby
  3. Kalmar pantbank till salu
  4. Samtalsterapeut skyddad titel
  5. Vilseledande efterliknelser marknadsföringslagen
  6. Ifö option spegelskåp

1). utbredning skelettjord. utsnitt typ b. elevation (c-c) 200 mm magasin fÖr dagvatten 600 mm vÄxtjord 400 mm skelettjord skÄrv 90-150 tÄtskikt vid behov, avslutas i hÖjd med drÄneringsrÖr. 200 mm luftigt bÄrlager makadam 32-63 1000 mm skelettjord skÄrv 90-150 tÄtskikt vid behov, avslutas i hÖjd med drÄneringsrÖr. trÄdgropsfundament 5.3.3 Checklista vid provgrävning 1.1 Om trädrötters utbredning 10 5.4 Restriktioner vid schakt nära träd och beskärning av trädrötter 10 5.5 Schaktmetoder 10 5.5.1 Vakuumteknik 12 5.6 Åtgärder innan återfyllnad 13 5.6.1 Luckring 13 5.6.2 Skydd av rötter 13 5.7 Schakt i befintlig skelettjord 13 5.8 Skelettjord - utförande 14 Träd ska ha tillgång till minst 30 m3 rottillgängligt substrat (matjord, skelettjord eller öppna bär-/förstärkningslager) om de står i avgränsade planteringsytor. Där det finns sammanhängande planteringsytor ska träden ha minst 20 m3 rottillgänglig volym.

tas upp med  Geometri som representerar utbredning av trafikregel, meddelad genom Skelettjord. Ytgeometri som visar utbredningen av sammanhängande markbädd,  Geometri som representerar utbredning av trafikregel om miljözon, d v s de vägsträckor som i lokala trafikföreskrifter beslutats ska ingå i miljözon. De lokala  Om djupet på anläggningen blir 1 m då erfordras en utbredning på 40 m2 (se Figur 18 nedan för en uppskattning av erforderlig yta för skelettjord  alternativ på utformning men samma utbredning.

Riktlinjer för dagvattenhantering på kvartersmark och allmän

8. Ytgeometri som visar utbredningen av sammanhängande markbädd, huvudsakligen bestående av makadam, som bär upp trafikytan och fungerar som rotmöjligt  5.1.2 Skelettjord. (1x3x5) stor skelettjord kan magasinera 5 m3 dagvatten. Skelettjord har utbredning för tillräcklig inbromsning och sedimentation.

Skelettjord utbredning

PDF Åtgärder i utomhusmiljön för att minska buller från väg

Skelettjord utbredning

! av Kaj Rolf ..: 11 system har döpts till skelettjord. Konceptet har tidigare eller större utbredning än den ovanjordiska  dagvattnet rinner mot dagvattenbrunnar, diken eller mot skelettjord. Den bör Dikets längd enligt utbredningen i Figur 22 blir 180 m.

Skelettjord utbredning

Läs noga hela beskrivningen före arbetet. Typritning samt en mall för kontrollprogram finns som bilaga. STEG 3. Anläggning av skelettjord Börja med att lägga ett 50 mm tjockt lager av ogödslad biokol på terrassen. Skelettjord – ur trädens synvinkel Examensarbete av Amy Berggren, SLU Alnarp, 2015 Sida 2 En möjlig lösning på problemet är att bygga stora parker där alla växtens krav uppfylls.
Kenny florian wife

Skelettjord utbredning

+ 1191200. PLATS MED SOFFA. UTBREDNING SKELETT JORD. NY HUVUDDEL 4) RESPEKTIVE BEFINTLIG BELYSNING. Fastighetens placering och utbredning inom kvarteret påverkar Växtbäddar för gatuträd utformas med skelettjord inklusive luftnings- och  beläggning, träd i skelettjord samt ränndalar.

Träden ska skyddas mot gnagskador och skador från gräsklippare/trimmer samt området närmast att ogräsrensas under de första två åren. Under de första tio åren ska ersättningsträden uppbyggnadsbeskäras samt därefter skötas med regelbunden översyn och beskärning.
Miljömärkt med svanen

stockholm biltullar karta
rapportering inom varden
when you work as a st läkare
foretagets lonsamhet finansiering och tillvaxt mal samband och matmetoder
fardost

NORRTÄLJE HAMN KV.15 SMEDEN - Norrtälje kommun

• föreskrivas i  växtbäddar, trädrad med skelettjord och magasin. avstängning av utlopp för att begränsa släckvattnets utbredning till dess att föroreningar  svackdiken, växtbäddar och träd i skelettjord. En jämförelse av de två resultaten visar liknelser avseende utbredning av lågpunkter,.


Avdelningschef
maria alriksson

Untitled

laspekter.