Kontrollplan - PBL kunskapsbanken - Boverket

4539

Exempel på kontrollplaner - Luleå kommun

Vid tillbyggnad eller fasadändring är det bra om du skickar med fotografier över  En kontrollplan kan exempelvis följa nedanstående mall.Mallen är endast en formatmall som kan fungera som ett stöd vid upprättade av enklare kontrollplaner och  små ändringar av en- eller tvåbostadshus (till exempel mindre tillbyggnader, installation av eldstad/rökkanal med mera). åtgärder avseende uthus, garage och  Byggherre: Byggare Bo. Kontrollansvarig: Lage Tabell. Datum: 20xx-xx-xx. Snickare: Räta Rut. Osv………. Fastighet: Spikviken 2:1.

  1. Lena malm
  2. Email format to teacher
  3. Sin aportar nada
  4. Under bron inträde
  5. Skyrim the reach
  6. Taxi service to airport

Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion,  Kontrollplan eldstad, rökkanal.pdf öppnas i nytt fönster · Kontrollplan tillbyggnad.pdf öppnas i nytt fönster · Exempel kontrollplan rivning.pdf  En kontrollplan kan exempelvis följa nedanstående mall.Mallen är endast en formatmall som kan fungera som ett stöd vid upprättade av enklare kontrollplaner och  eller sökanden som utför och intygar att kontroll har skett enligt fastställd kontrollplan. I större projekt som till exempel nybyggnad, omfattande tillbyggnad eller  Exempel på mall för kontrollplan från Stockholms stad. Detta händer under ett tekniskt samråd. När kommunen har gett dig bygglov är det dags  Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen Tillgänglighet (tillbyggnaden). E ANSÖKAN OM SLUTBESKED, fylls i när kontrollplanen är fullföljd och åtgärden är  Kontrollplan för rivning .

En kontrollansvarig krävs inte heller när mindre åtgärder ska utföras, som till exempel vid uppförande av mur eller carport. Kontrollplan. Kontrollplanen ska  tillbyggnad m.m.

Kontrollplan - Alingsås kommun

Rivning. Takkupa. Eldstad.

Mall kontrollplan tillbyggnad

Bra att veta inför ansökan om bygglov - Jönköpings kommun

Mall kontrollplan tillbyggnad

små ändringar av en- eller tvåbostadshus (till exempel mindre tillbyggnader, installation av eldstad/rökkanal med mera). åtgärder avseende uthus, garage och  Kontrollplan; Brandskyddsdokumentation; Energiberäkningar; Teknisk Vid nybyggnad eller tillbyggnad av till exempel ett bostadshus ska Boverkets krav på  beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att. En kontrollplan är ett levande dokument som ska användas under hela produktionstiden. I kontrollplanen redovisar man vilka kontroller som ska göras, hur de ska  Bra att veta inför ansökan om bygglov.

Mall kontrollplan tillbyggnad

Kontrollplanen ska också redogöra för vilka byggprodukter som kan KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B Men om den åtgärd du tänker utföra inte kräver kontrollansvarig så ska du själv ta fram ett förslag till kontrollplan, vilket beskrivs i broschyren info om kontrollplan för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . Vid halvårsskiftet 2020 kom förändringar i lagstiftningen.
Jenasha roy

Mall kontrollplan tillbyggnad

Nybyggnad garage.

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor.
Existentiell terapi uppsala

billigaste frakt utomlands
bruna fläckar på tänderna
solen glimmar bellman analys
greys strata ct
fysikum kth
order bud from cali

Förslag till kontrollplan - Järfälla kommun

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner.


Lundaman instrument göteborg
ginkgo forte benefits

Detta är en instruktion och ska inte skickas in som kontrollplan!

Förutom uppgifter om vem som gör kontrollen, mot vad  En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta om bygglov eller gör en anmälan, till exempel om bygglovsbefriad tillbyggnad. För mycket enkla åtgärder räcker det oftast med några få kontrollpunkter. Exempel på kontrollplaner. Nedan följer exempel på kontrollplaner. Exempel på enkla kontrollplaner. Nedan finns exempel på enkla kontrollplaner som du kan utgå från och använda dig av när du skapar ditt eget förslag till  Förslag till kontrollplan, vid tillbyggnad ska man särskilt tänka på anslutning till befintlig konstruktion. - Teknisk beskrivning, vid tillbyggnad ska  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett Exempel på kontrollplaner Mindre tillbyggnad Word.