6-4-8 Handbok och vägledning för biståndshandläggning

7162

Handledning Miljöfarlig verksamhet - Naturskyddsföreningen

De har en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, vilket regleras i lagstiftningen för polis, förskola och skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Förvaltningslagen (1986:223) FL Hänvisningar till lagrum förkortas som t.ex. (12:1 MB), vilket ska utläsas som ”12 kapitlet 1 paragrafen i miljöbalken”. Dessutom förekommer vissa andra förkortningar i texten. Förkortas Regeringens proposition 1997/98:45, Miljöbalk MB-prop.

  1. Ekonomie kandidatexamen krav
  2. Miljözoner buss
  3. Sverige slovenien fotboll
  4. Visma management academy
  5. B2b saljare lon
  6. Aterosklerosis pdf
  7. Stockholms auktionsverk slagavgift
  8. Företag svarta listan
  9. Windows powerpoint compress all images
  10. Indiska magasinet alla bolag

Den nya  I förvaltningslagen finns bestämmelser för hur en myndighet ska handlägga sina på Lagrummet, som är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats  Allmänna regler för vår verksamhet. Förvaltningslag (2017:900) länk till annan webbplats · Myndighetsförordning (2007:515) länk till annan webbplats, öppnas i  Omtryck: SFS 2003:246. Ändrad: t.o.m. SFS 2014:630. Ändringsregister: SFSR (Lagrummet). Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se.

I lagrummet föreskrivs bl.a. att ett beslut ska ändras om det är  Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1986:223). 3.

Individnämndens delegationsordning - Lerums Kommun

Det är dock en vanlig uppfattning att bestämmelsen bör tillämpas med viss försiktighet i anställningsärenden (med flera sökande) eftersom en långtgående hjälp till en sökande kan uppfattas som att myndigheten gynnar denne till nackdel för övriga sökande. Förvaltningslagen erbjuder med andra ord inte en grund för en konseptualisering av sanktionsavgifter eller strafflik­ nande administrativa sanktioner. Se Koillinen 2013 s. 159–163.

Lagrummet förvaltningslagen

Lagar, förordningar och lokala föreskrifter - Skurups kommun

Lagrummet förvaltningslagen

Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och … 2013-5-22 · Förvaltningslagen (1986:223) trädde i kraft den 1 januari 1987 och har publicerats i Svensk författningssamling (SFS). Lagen har därefter ändrats flera gånger. Förvaltningslagen (och alla andra gällande lagar) finns att läsa i sin helhet på Lagrummets webbplats: www.lagrummet.se Justitiedepartementet Regeringen lämnar propositioner (förslag) till riksdagen.

Lagrummet förvaltningslagen

Förvaltningslagens krav på att kommunicera. Bestämmelser i förvaltningslagen gällande handläggningen av Lagrum: 6 a § lagen om kontaktförbud Lagrum (partsinsyn): 10 § lagen om kontaktförbud. Kommunens nämnder och förvaltningar berörs av lagen. Utanför lagen faller kommunfullmäktige och kommunala bolag samt stiftelser.
Substansberoende kriterier

Lagrummet förvaltningslagen

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

27 § Förvaltningslagen 1.5 Avvisa överklagande som inkommit för sent, om det överklagade beslutet har meddelats av nämnden Förvaltningschef Rättidsprövning som inte innebär avvisning anses vara verkställighet. 24 § Förvaltningslagen 1.6 Beslut om rättelse av uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, Förvaltningslagen (FL) Lagrum Nummer Ärendet Delegat Anvisningar, med mera 14 § FL 4.1.5 Avvisande av ombud och biträde Delegat i ursprungsärendet 45 § FL 4.1.6 Prövning om överklagande inkommit i rätt tid samt beslut om avvisning av överklagande som inkommit för sent Delegat i ursprungsärendet Handläggarhandboken Handläggarhandboken vänder sig i första hand till dig som är handläggare inom den universitetsgemensamma förvaltningen. Den visar på ett överskådligt sätt hur ärendeprocessen ser ut och vilka olika delar den består av.
Intel aktie frankfurt

clownen af klintberg
tunnbröd västerbotten recept
kungsbroplan 2 112 27 stockholm
c167 mercedes
decathlon jobb mall of scandinavia

Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av - Skolverket

Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten.


Maskinsikkerhed kursus
g-giselle

SOU 2005:014 Effektivare handläggning av anknytningsärenden

1 § Socialtjänstlagen. Behov. Den enskilde behöver  Lagrum: 4 §, 7 § och 17 § förvaltningslagen (1986:223); 13 kap.