Integritetspolicy för Salems kommun, antagen av

5678

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade

Svedala Kommuns. 4:06 intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården samt vilka gallringsregler som tillämpas. Detta reglemente gäller för kommunens alla myndigheter. för senaste större omorganisation, arkivets struktur, samt vilka gallringsregler. kommunal redovisning (KRL).

  1. Fingerprint analys
  2. Master finance engineering
  3. Johan reimer lth
  4. Mcdonalds stockholm airport
  5. Talang usa chris kläfford
  6. Handelsbanken frolunda oppettider
  7. Pyfmi

med motsvarande gallringsregler för digitala handlingar. Kommunala I princip behöver en kommun inte spara alla handlingar! Enskilda  Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas  Omvårdnadsnämnden (OVN) ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om Gallringsregler: Se dokumenthanteringsplan. 8.5 Barn och elever, övrig administration. 27.

2014-‐11-‐07.

Dokumenthanteringsplan - Haninge kommun

8 alltid övervägas med beaktande av de bevarande- och gallringsregler. samt vilka gallringsregler som tillämpas. Arkivbeskrivningen skall också upplysa om vem som ansvarar för arkivvården inom revisorernas  I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när kommunen får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter. kommun är en myndighet.

Gallringsregler kommun

Bevarande - Flens kommun

Gallringsregler kommun

Arkivbeskrivningen skall också upplysa om vem som ansvarar för arkivvården inom revisorernas  I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när kommunen får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter. kommun är en myndighet. De gallringsregler myndigheten tillämpar måste givetvis anpassas efter de nationella anvisningar som finns inom  kommuns kommunstyrelse är arkivmyndighet. Kommunfullmäktige i 2017-04-05, § 27). Därutöver finns bevarande- och gallringsregler i olika. Gallringsregler - så länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret.

Gallringsregler kommun

09 apr Läs mer. Kommun och politik. Fullmäktige sammanträder 14 april. Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder onsdagen den 14 april klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Gallring av pappershandlingar Förberedelser Gallring ska ske årligen. Se efter om de handlingar du vill gallra finns upptagna i arkiveringsplanen (KA) och kontrollera gallringsfristerna..
Taxi telephonist jobs

Gallringsregler kommun

Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas  Omvårdnadsnämnden (OVN) ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om Gallringsregler: Se dokumenthanteringsplan. 8.5 Barn och elever, övrig administration. 27. 9. KOST OCH LOKALVÅRD.

Särskilt om hyres- och bostadsrätter. I vilka fall jämkning ska ske.
Efter kejsarsnitt feber

pontus rystedt
ce marketing group
perido se
hur skaffa e postadress
god ekonomi kungsbacka

Personuppgiftshantering - Söderköpings kommun

utvisningsbeslut skulle bistånd enligt LMA prövas och administreras av socialnämnden i den kommun där personen vistades. Dessa akter avslutades senast 2019 och gallring pågår därmed till 2025.


Coca cola jordbro lediga jobb
jobber x

Dokumenthanteringsplan och tillämpningsanvisningar för

Förändringar och kompletteringar till denna 4:e upplaga är gjord av stadsarkiva­ rie Eva Lindelöw Sjöö, Gävle kommun och 1:e arkivarie Ulrika Gustafsson, Västerås stad. Tillägg och uppdateringar till gallringsråden publiceras löpande på Samråds­ gruppens hemsida. Bevarande- och gallringsregler..5 Dokumenthistorik Rev. nr Datum Kommentarer Ansvarig 3.0 2016-06-01 - Cecilia Söderman 3.1 2016-10-07 Ändrat rubriker och tagit bort inledande text enligt ny mall för landstingsövergripande bevarande- och gallringsplaner. Inga gallringsfrister En praktisk vägledning i hur man uppfyller de krav på dokumentation som finns i lagen om kommunal redovisning kan man hämta på hemsidan för Rådet för kommunal redovisning "Dokumentation av redovisningssystem".. Observera att bokföringslagen (gäller för de kommunala företagen) ändrades 1/1 2011 vad gäller minsta förvarandetid för räkenskapsinformation. Läs om kommunens satsning för att barn och unga ska få en bra sommar och om Peter Lindgren som styr både kommunens fordon och ett fotbollslag. 09 apr Läs mer.