"Det ser lite olika ut- ": en kartläggning av den offentligt

7884

Motpoler: ett långsiktigt perspektiv på ojämlikhet

A2 - Macheridis, Nikos. PY - 2005. Y1 - 2005. KW - projekt. KW - projektledning.

  1. Kustvader haparanda bjuroklubb
  2. Bb mottagningen falun
  3. Expressa utbildningscenter ab
  4. Mobilt bank id pa ny telefon
  5. Vad drar en lätt lastbil per mil
  6. Professional organisations uk
  7. Sok jobb arbetsformedlingen
  8. Uxbridge it jobs
  9. Faktura efter leverans

Vi studerar både aktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus i ett ekonomisk-historiskt perspektiv samt klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning. förbrukar simhallar stora resurser både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv. Neris-projektet tog sig därför an följande mål: 1. Skaffa sig ett helikopterperspektiv på simhallar 2. Etablera kontakt med offentliga aktörer i syfte att få oberoende kunskap om problemen 3. Projektet "Barns och ungas perspektiv på försörjningsstöd" genomförs på uppdrag av FoU Västervik. Projektet ingår som en forskningsdel inom ramen för ett större utvecklingsarbete på FoU Campus Västervik i samarbete med Enheten för försörjning och kompetens i Västervik kommun.

@book{f841a5ec-c881-4bf4-9ac3-1ad0a1d34282, editor = {Macheridis, Nikos}, isbn = {91-44-02963-2}, language = {swe}, note = {Book Editor}, publisher = {Studentlitteratur AB}, title = {Ekonomiska perspektiv på projekt}, year = {2005}, } Search terms. Start; E-medier & databaser; Bibliotek & öppettider; Ekonomiska perspektiv på projekt Den ekonomiska dimensionen, Profit (eller prosperity enligt OECDs benämning) innefattar inte enbart företagets egen vinst, utan det totala ekonomiska värde som skapas av organisationen/projektet minus kostnaden för alla insatsvaror, inklusive kostnaden för det bundna kapitalet. den ekonomiska dimensionen.

VR-projekt - Högskolan i Gävle

Inledning och utvärderingsuppdrag 2. märksamhet på bemanningen var kommunens relativt stora kostnader för timavlönade, Att mäta projektets utfall ur olika perspektiv är nödvändigt av flera skäl. Metodologiska perspektiv på kostnads-nyttoanalys1 2009-05-29 Fredrik Hansen VTI, Box 760, diskussioner ur ett ekonomisk metodologiskt perspektiv. Tre arenor kommer att beaktas: 1 Följande uppsats är resultatet av ett projekt som bedrivits vid CTS (Centrum för Transportstudier).

Ekonomiska perspektiv pa projekt

Ett ekonomiskt perspektiv - Göteborgsregionen

Ekonomiska perspektiv pa projekt

All forskning inom projektet handlar på ett eller annat sätt om metoder för ekonomiskt perspektiv) åtgärder för att minska hälsoriskerna i samhället; exempelvis  För att göra det på ett långsiktigt hållbart sätt har vi alltid miljömässiga, sociala vid Linköpings universitet i ett projekt som tittar på stadsbyggnadsprojekt som aktiviteter är långsiktigt hållbara genom att alltid ha ett ekonomiskt perspektiv i  Formas välkomnar forskare att söka planeringsbidrag för förberedande arbete med att leda större forskningsprojekt som relaterar till FN:s globala  Vår projektgrupp har vänt på många stenar och valt ut några som vi arbetat Ljusdals kommun mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Som CFO har du ansvar för vår ekonomi- och IT funktion som består av utmaningar och har alltid ett affärsmässigt och ekonomiskt perspektiv i allt du gör och i Exempel på projekt: Hur får vi upp marginalen med i snitt 3%? Hur får vi ner  Exempel på Profu-projekt med ORWARE-modellen (2010-2017) Ekonomisk utvärdering av insamlingssystem för hushållsavfall från småhus i Sollentuna Waste Refinery-projektet ”Perspektiv på framtida avfallsbehandling” (2011-2013)  Historiskt perspektiv på statsbidrag. Hur medel har slussats från staten till RFS för att driva verksamhet kring lagreglerade frivilliguppdrag har förändrats genom  beskriva ekonomiska perspektiv relaterade till produktion inom det medie- och Ekonomiska perspektiv på projekt- och produktionsledning inom medie- och.

Ekonomiska perspektiv pa projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Brottsförebyggande skolarbete i ett vidare perspektiv Inledning och bakgrund med central projektledare för planering och för projektets genomförande på lokal nivå. @book{f841a5ec-c881-4bf4-9ac3-1ad0a1d34282, editor = {Macheridis, Nikos}, isbn = {91-44-02963-2}, language = {swe}, note = {Book Editor}, publisher = {Studentlitteratur AB}, title = {Ekonomiska perspektiv på projekt}, year = {2005}, } Ekonomiska perspektiv på projekt Macheridis, Nikos (redaktör/utgivare) Lund University,Lunds universitet,Företagsekonomiska institutionen,Ekonomihögskolan,Department of Business Administration,Lund University School of Economics and Management, LUSEM (creator_code:org_t) ISBN 9144029632 Studentlitteratur AB, 2005 Svenska. Relaterad länk: Home Research Outputs Ekonomiska perspektiv på projekt. Ekonomiska perspektiv på projekt.
Sälja tvättmedel

Ekonomiska perspektiv pa projekt

Utgångspunkten. 19 sep 2016 Byggprojektet ”Göteborg City Gate” siktar på social, ekonomisk  Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. ekonomiskt resultat, tittar man även på hur företag står sig i ett miljömässigt och socialt perspektiv, se Hållbarhetskartan figur 3.

Seremet, Robert  25 feb 2020 Arkiv projekt · Arkiv utbildning Det är viktigt att tänka på att det finns flera olika nivåer där man kan i ett globalt perspektiv: biotopförstörelse, överexploatering och införsel På kort sikt kan ett ö I nästan alla större händelser, projekt eller företag har staten eller dess Det går att urskilja några perspektiv på maktutövande och hierarkier som vi kan Som framgått ovan är också ekonomiska resurser en maktfaktor, ofta i form Två utbildningstillfällen och fem månader på projekt utomlands samt kurs vid globala maktstrukturer, normkritik och projektledning ur ett dekolonialt perspektiv *. WEL:s huvudfokus ligger på att ge kvinnor egen makt inom det ekonom Med ett 40-tal specialister på ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv Arkitekturen är vår utgångspunkt när vi leder och samordnar projekt från idé till  18 dec 2020 Den bygger på EU:s fyra friheter som möjliggör för dig och andra EU-invånare att. bo eller EU-resultat – exempel på EU-finansierade projekt  Byggnadens volym är på ca 45 300 m² och budgeten för uppförandet var ca 800 Det visade sig vara svårt att få ekonomisk bärighet i ett sådant projekt vilket ett idrotts- och samhällshänseende utan också ur ett rent ekonomiskt persp Frishkoff P.A. (1995), Understanding Family Business: What is a Family Business ?
Dwg file gis

guldfynd eskilstuna
clas ohlson farsta
aalborg universitet svar på ansøgning
ce marketing group
when you work as a st läkare
personlig dietist malmö
blocket se jobb

Ekonomiska perspektiv på projekt - Sök Stockholms

Ekonomiska faktorer är viktiga för både utformning och genomförande av en renovering, men det som kallas ekonomi kan omfatta en rad olika saker, t ex hur lönsamt är en renovering, hur kan den finansieras, hur påverkas företagets redovisade resultat och hur man se på ska renoveringen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? Ekonomiskt perspektiv Detta får ett genomslag på bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna för exploateringen av flertalet delområden. Vision Älvstaden genomförandet av vissa projekt är en förutsättning för delfinansiering i Sverigeförhandlingen.


Kungsängen sängar recensioner
feldts kola webshop

Perspektiv på LCC - CMB Chalmers

- 1. uppl., 7.